فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

1- در سقیفه چه گذشت؟

هنگامی که پس از وفات رسول خدا - صلی الله علیه و آله - برای تعیین خلیفه سقیفه ای تشکیل دادند چند نفر از کسانی که در سقیفه حضور داشتند نزد امیرالمومنین - علیه السلام - آمده و از ماجرا گزارش دادند.
علی - علیه السلام -: انصار درباره خلافت چه گفتند؟
- به قریش گفتند: خلیفه ای از ما و خلیفه ای از شما.
- چرا در پاسخ آنان نگفتید رسول خدا درباره انصار سفارش نموده به نیکانشان احسان کنند و از گنهکارانشان درگذرند.
- چگونه این مطلب پاسخ انصار می شود؟
- زیرا اگر خلافت در بین انصار می بود پیامبر - صلی الله علیه و آله - سفارش آنان را به دیگران نمی نمود.
- قریش چه گفتند:
- آنان گفتند: شجره رسول خدا هستند، و برای تصدی این منصب از دیگران سزاوارترند.
- آری، آنان احتجاج کردند به شجره و ضایع نمودند ثمره را (520).

2- عوام الناس

سید رضی در نهج البلاغه آورده: امیرالمومنین - علیه السلام - درباره عوام الناس فرمود: آنان کسانی هستند که اجتماعشان مضر، و پراکندگیشان نافع است. کسانی عرضه داشتند: زیان اجتماع ایشان معلوم، ولی منفعت پراکندگی آنان چیست؟ فرمود: زیرا پیشه وران و صنعتگران به کار خود مشغول شده و مردم از آنان بهره مند می گردند (521).

3- فاصله حق و باطل

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: آگاه باشید که بین حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست، معنای آن را از آن حضرت پرسش نمودند؛ امام - علیه السلام - چهار انگشت دست مبارک را جمع نموده میان گوش و چشم خود قرار داده و آنگاه فرمود: باطل آن است که بگویی شنیدم، و حق این که بگویی دیدم (522).