فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

4- بهار و پاییز

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: بدن خود را در اول فصل سرما (پائیز) بپوشانید و در آخر آن (بهار) از هوا استفاده نمایید؛ زیرا همان تاثیری را که هوا در آن دو فصل در درختان دارد در بدن آدمی نیز دارد (496).

5- راه بحث کردن

هنگامی که حضرت امیر - علیه السلام - خواست ابن عباس را برای احتجاج با خوارج بفرستد به او فرمود: از روی قرآن با آنان بحث نکن؛ زیرا قرآن معانی بسیار دارد، تو می گویی و آنان می گویند، ولیکن از سنت رسول خدا - صلی الله علیه و آله - با ایشان احتجاج کن که از آن گریزی ندارند (497).

6- قبیله باهله

در صفین نصر آمده: قبیله باهله از شرکت نمودن در جنگ صفین به همراه امیرالمومنین - علیه السلام - اکراه داشتند. امام - علیه السلام - به آنان فرمود: خدا را شاهد می گیرم که هم شما با من دشمنید هم من با شما، اینک هدایای خود را بردارید و به سوی دیلم خارج شوید (498).
فصل چهل و نهم
سیاست