فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

1- دین ملحد

امیرالمومنین - علیه السلام - شهادت دو مرد عادل را بر کفر شخص کافر می پذیرفت و شهادت هزار نفر را بر برائت او رد می کرد و می فرمود: دین ملحد، پنهان است و با گواهی دو نفر ثابت می شود (484).

2- آثار شراب نوشی

از امیرالمومنین - علیه السلام - پرسیدند، شما معتقدید که شراب نوشیدن از زنا و دزدی بدترست؟
آن حضرت فرمود: آری، زیرا کسی که زنا می کند بسا مرتکب گناه دیگری نشود، ولی کسی که شراب نوشید هم زنا می کند هم دزدی می کند، هم مرتکب قتل حرام می شود، و هم نماز نمی خواند (485).

3- حد شارب الخمر

امیرالمومنین - علیه السلام - می فرمود: کسی که شراب نوشد مست می شود و در آن حال هذیان می گوید و به مردم تهمت می زند، پس شارب الخمر را به اندازه تهمت زننده تازیانه بزنید (486).