فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

2- زیان زدن به خود

امیرالمومنین - علیه السلام - مردی را دید که به منظور زیان رساندن به دشمن خود در کاری می کوشید که ابتدا زیانش به خودش می رسید. پس به او فرمود: تو مانند کسی هستی که نیزه به پهلوی خود می کند تا ردیف خود را بکشد (482).
مولف: عداوت و دشمنی گاهی به حدی می رسد که مصداق فرمایش آن حضرت می شود مانند عداوت عبدالله بن زبیر با مالک اشتر که در مبارزه جنگ جمل، آنگاه که هر دو بر زمین افتاده و مالک بر روی سینه عبدالله نشست، عبدالله فریاد برآورد: مرا و مالک را بکشید!
مالک می گوید: تنها سبب نجات من این شد که عبدالله مرا به مالک معرفی می نمود و من نزد مردم به اشتر معروف بودم و اگر مرا به اشتر معرفی می نمود حتما مرا می کشتند، و سپس می گوید: به خدا سوگند من از سادگی او بسی در شگفت بودم که کشتن من با کشتن خودش چه سودی برایش داشت (483).
فصل چهل و ششم
فلسفه حکم

1- دین ملحد

امیرالمومنین - علیه السلام - شهادت دو مرد عادل را بر کفر شخص کافر می پذیرفت و شهادت هزار نفر را بر برائت او رد می کرد و می فرمود: دین ملحد، پنهان است و با گواهی دو نفر ثابت می شود (484).

2- آثار شراب نوشی

از امیرالمومنین - علیه السلام - پرسیدند، شما معتقدید که شراب نوشیدن از زنا و دزدی بدترست؟
آن حضرت فرمود: آری، زیرا کسی که زنا می کند بسا مرتکب گناه دیگری نشود، ولی کسی که شراب نوشید هم زنا می کند هم دزدی می کند، هم مرتکب قتل حرام می شود، و هم نماز نمی خواند (485).