فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

2- لذیذترین گوشت ها

در حضور عمر سخن از گوشت به میان آمد. عمر گفت: پاکیزه ترین گوشتها گوشت مرغ است.
امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: مرغ بسان خوک پرندگان است، پاکیزه ترین گوشتها گوشت جوجه ای است که به پرواز در آمده یا قریب به آن باشد (463).

3- عثمان مخالفت کرد!

هنگامی که عمر از دنیا رفت و او را کفن نمودند، حضرت امیر علیه السلام برای نماز خواندن بر او محاذی سر او ایستاد و عثمان محاذی پاهایش.
علی - علیه السلام - به عثمان فرمود: اینجا که من ایستاده ام درست است.
عثمان گفت: بلکه اینجا که من ایستاده ام، در این هنگام عبدالرحمن بن عوف گفت: چقدر زود پس از مرگ عمر اختلاف کردید، پس به صهیب رو کرده و گفت: خودت بر جنازه عمر نماز بخوان همان گونه که او تو را به عنوان پیشوای نمازهای فریضه مسلمین برگزیده بود (464).

4- بخیل از ظالم معذورترست

مردی می گفت: بخیل از ظالم معذورترست. حضرت امیر - علیه السلام - سخنش را شنید پس به او فرمود: چنین نیست؛ زیرا شخص ظالم، توبه و استغفار می کند و اموال مردم را به صاحبانشان رد می نماید و ذمه اش بری می شود، ولی بخیل آنگاه که بخل ورزد نه زکات می دهد، نه به فقیری کمک می کند و نه صله رحم بجا می آورد، و نه از مهمانی پذیرایی می نماید. و حرام است بر بهشت که بخیل در آن داخل گردد (465).