فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

1- گرمابه

حضرت علی - علیه السلام - و عمر داخل در گرمابه شدند، عمر گفت: بدجائی است گرمابه! رنج و زحمتش زیاد، و حیا، و عفتش کم می باشد.
حضرت امیر - علیه السلام - به او فرمود: بلکه آن خوب جایی است، چرک و آلودگی بدن را می زداید و آتش را به یاد می آورد (462).

2- لذیذترین گوشت ها

در حضور عمر سخن از گوشت به میان آمد. عمر گفت: پاکیزه ترین گوشتها گوشت مرغ است.
امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: مرغ بسان خوک پرندگان است، پاکیزه ترین گوشتها گوشت جوجه ای است که به پرواز در آمده یا قریب به آن باشد (463).

3- عثمان مخالفت کرد!

هنگامی که عمر از دنیا رفت و او را کفن نمودند، حضرت امیر علیه السلام برای نماز خواندن بر او محاذی سر او ایستاد و عثمان محاذی پاهایش.
علی - علیه السلام - به عثمان فرمود: اینجا که من ایستاده ام درست است.
عثمان گفت: بلکه اینجا که من ایستاده ام، در این هنگام عبدالرحمن بن عوف گفت: چقدر زود پس از مرگ عمر اختلاف کردید، پس به صهیب رو کرده و گفت: خودت بر جنازه عمر نماز بخوان همان گونه که او تو را به عنوان پیشوای نمازهای فریضه مسلمین برگزیده بود (464).