فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

2- کودک یتیم

کودک یتیم را مانند فرزند خودت ادب کن و از هر خطایی که به سبب آن فرزند خود را می زنی او را بزن (430).

3- تادیب قماربازان

امیرالمومنین - علیه السلام - از راهی می گذشت چند نفر را دید به بازی شطرنج مشغول بودند. امام - علیه السلام - به آنان فرمود: ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون؛ چیستند این تمثالهائی که شما بر آنها ایستاده اید؟
پس آنان را تادیب نموده، در آفتاب معلق نمود (431).

4- تنبیه

مردی را که استمناء کرده بود نزد امیرالمومنین - علیه السلام - آوردند. آن حضرت چنان بر دستش کوفت که دستش قرمز شده و آنگاه از بیت المال به او زن داد (432).