فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

1- نوعی داوری

دانش آموزانی نمونه های خط خود را خدمت حضرت امیر - علیه السلام - عرضه داشتند تا آن حضرت خوش خطترین آنها را انتخاب کند.
علی - علیه السلام - فرمود: این هم یک نوع داوری است، و جور (428) در آن همانند جور در حکم است، و آنگاه به آنان فرمود: به معلم خود برسانید، اگر در مقام تادیب، شما را بیش از سه ضربه بزند از او قصاص گرفته می شود (429).

2- کودک یتیم

کودک یتیم را مانند فرزند خودت ادب کن و از هر خطایی که به سبب آن فرزند خود را می زنی او را بزن (430).

3- تادیب قماربازان

امیرالمومنین - علیه السلام - از راهی می گذشت چند نفر را دید به بازی شطرنج مشغول بودند. امام - علیه السلام - به آنان فرمود: ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون؛ چیستند این تمثالهائی که شما بر آنها ایستاده اید؟
پس آنان را تادیب نموده، در آفتاب معلق نمود (431).