فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

3- علی (ع) ستمگر نیست

هنگامی که امیرالمومنین - علیه السلام - از طرف رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در یمن بود، روزی چند نفر بر آن حضرت وارد شده، نزاع خود را چنین مطرح کردند: اسب یکی از آنان گریخته و به مردی لگد زده و او را کشته است. صاحب اسب گواه آورد که اسب، خود از خانه فرار کرده است.
علی - علیه السلام - حکم به عدم ضمان نمود اولیای مقتول از یمن به نزد رسول خدا - صلی الله علیه و آله - آمده و گفتند: علی در حق ما ظلم نموده و خونبهای کشته ما را پایمال کرده است.
پیامبر - صلی الله علیه و آله - به آنان فرمود: علی ستمگر نیست، و برای ستم نمودن آفریده نشده است و ولایت و خلافت پس از من از آن اوست، حکم و سخنش حق، و منکر ولایتش کافر است (418).

4- ضرر بر کشتزار

امیرالمومنین - علیه السلام - جنایات و آسیبهای حیوانات را که در روز بر کشتزار دیگران وارد می آوردند موجب ضمان نمی دانست، و می فرمود: صاحب زراعت در روز خودش باید از زراعتش پاسداری کند، ولی ضررهای شبانه آنها را موجب ضمان صاحبان آنها می دانست (419).

5- جنایت سگ

علی - علیه السلام - جنایت روزانه سگ را موجب ضمان صاحب او می دانست ولی گاز گرفتن او را در شب موجب ضمان نمی دانست (420).