فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

3- حیوان حرام گوشت

بپرهیزید از خوردن گوشت حیوان درنده ای که دندان نیش دارد و پرنده ای که دارای چنگال است (407).

4- صید

پرنده هرگاه قادر بر پرواز گردد صید است و برای هر کس که او را بگیرد حلال می باشد (408).

5- آلت ذبح

ذبح روا نمی باشد مگر به وسیله آهن (409) (وسیله ذبح باید از جنس آهن باشد).