فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

2- پرنده حرام گوشت

بپرهیزید از خوردن گوشت پرنده ای که سنگدان و چینه دان و خار پشت پا ندارد (406).

3- حیوان حرام گوشت

بپرهیزید از خوردن گوشت حیوان درنده ای که دندان نیش دارد و پرنده ای که دارای چنگال است (407).

4- صید

پرنده هرگاه قادر بر پرواز گردد صید است و برای هر کس که او را بگیرد حلال می باشد (408).