فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

1- ماهی بدون پولک

امیرالمومنین - علیه السلام - در کوفه بر استر رسول خدا - صلی الله علیه و آله - سوار شد و به بازار ماهی فروشان تشریف برد و به آنان فرمود: نخورید و نفروشید از اقسام ماهی، آن قسمی را که پولک ندارد (405).

2- پرنده حرام گوشت

بپرهیزید از خوردن گوشت پرنده ای که سنگدان و چینه دان و خار پشت پا ندارد (406).

3- حیوان حرام گوشت

بپرهیزید از خوردن گوشت حیوان درنده ای که دندان نیش دارد و پرنده ای که دارای چنگال است (407).