فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

6- مزه آب

مزه آب را از آن حضرت - علیه السلام - پرسیدند؛ فرمود: آب طعم زندگی می دهد (404).
فصل سی و سوم
قواعد فقهی

1- ماهی بدون پولک

امیرالمومنین - علیه السلام - در کوفه بر استر رسول خدا - صلی الله علیه و آله - سوار شد و به بازار ماهی فروشان تشریف برد و به آنان فرمود: نخورید و نفروشید از اقسام ماهی، آن قسمی را که پولک ندارد (405).

2- پرنده حرام گوشت

بپرهیزید از خوردن گوشت پرنده ای که سنگدان و چینه دان و خار پشت پا ندارد (406).