فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

3- امان از عذاب خدا

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: روی زمین دو امان از عذاب خدا وجود داشت، یکی از آن دو از میان شما رفت، پس کوشش کنید در نگهداری و مواظبت از دیگری.
امانی که از دستتان رفت رسول خدا - صلی الله علیه و آله - بود، امانی که باقی است استغفار و طلب آمرزش است؛ زیرا خداوند می فرماید:
وما کان الله لیعذبهم و انت فیهم وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون (391).
خداوند عذاب نمی کند ایشان را با آن که تو (ای محمد) در میان آنان باشی و خداوند عذاب نمی کند ایشان را با آن که ایشان از گناهان آمرزش جویند (392).

4- اجر و مزد

امیرالمومنین - علیه السلام - به یکی از یارانش که به مرضی مبتلا شده بود فرمود: خداوند بیماریت را سبب ریختن گناهانت قرار دهد؛ زیرا مرض اجر و پاداشی ندارد ولی گناهان را مانند برگ درختان می ریزد، و تنها اجر و مزد در برابر گفتار زبانی و کردار بدنی است. و خداوند هر که را بخواهد، از بندگان پاک سرشت نیکو کردارش، به بهشت می برد (393).

5- زهد

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: تمام زهد در دو جمله از قرآن مجید قرار گرفته است: لکیلا تاسوا علی مافاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم؛ (394)تا بر آنچه از شما فوت شده غمگین نشوید و به آنچه به شما داده شده دلشاد نگردید.
و کسی که بر گذشته تاسف نخورد و بر آینده شادمان نگردد هر دو طرف زهد را دارا گشته است (395).