فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

2- استغفار

حضرت امیر - علیه السلام - برای طلب باران به منبر رفت و جز استغفار چیزی از آن حضرت شنیده نشد، بعضی سبب آن را پرسیدند؛ علی علیه السلام فرمود: مگر کلام خدا را نشنیده اید که می فرماید:
فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، یرسل السماء علیکم مدرارا، و یمددکم باموال و بنین، و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا (390) پس بدیشان گفتم طلب آمرزش کنید از پروردگارتان که او بسیار آمرزنده است، می فرستد بر شما باران پی در پی، و یاری می دهد شما را به مالها و پسران، و قرار می دهد برای شما بوستانها و جویهای آب.
آنگاه فرمود: کدام دعاست که از استغفار برتر و برکتش بیشتر باشد.

3- امان از عذاب خدا

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: روی زمین دو امان از عذاب خدا وجود داشت، یکی از آن دو از میان شما رفت، پس کوشش کنید در نگهداری و مواظبت از دیگری.
امانی که از دستتان رفت رسول خدا - صلی الله علیه و آله - بود، امانی که باقی است استغفار و طلب آمرزش است؛ زیرا خداوند می فرماید:
وما کان الله لیعذبهم و انت فیهم وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون (391).
خداوند عذاب نمی کند ایشان را با آن که تو (ای محمد) در میان آنان باشی و خداوند عذاب نمی کند ایشان را با آن که ایشان از گناهان آمرزش جویند (392).

4- اجر و مزد

امیرالمومنین - علیه السلام - به یکی از یارانش که به مرضی مبتلا شده بود فرمود: خداوند بیماریت را سبب ریختن گناهانت قرار دهد؛ زیرا مرض اجر و پاداشی ندارد ولی گناهان را مانند برگ درختان می ریزد، و تنها اجر و مزد در برابر گفتار زبانی و کردار بدنی است. و خداوند هر که را بخواهد، از بندگان پاک سرشت نیکو کردارش، به بهشت می برد (393).