فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

5- معنای شی ء

مردی به شی ء (چیزی) از مالش وصیت کرد، معنای شی ء را از امام سجاد - علیه السلام - پرسیدند، آن حضرت فرمود: شی ء در کتاب علی - علیه السلام - یک ششم است (347)

6- معنای سفله

مردی نزد عمر آمده و گفت: همسرم به من گفته سفله (فرومایه)، من به او گفته اگر سفله باشم تو طلاق هستی. عمر به وی گفت اگر دنباله رو افراد قصه گو و معرکه گیر هستی، و به دربار پادشاهان می روی سفله ای و زنت از تو جداست.
حضرت امیر - علیه السلام - به وی فرمود: اگر از آنچه که می گویی و یا در باره ات می گویند باکت نیست، سفله می باشی (348)

7- معنای زمان

مردی نذر کرد زمانی روزه بگیرد، امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: زمان پنج ماه است و حین ششماه (349)