فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

4- معنای حین

مردی نذر کرده بود حینی روزه بگیرد، حضرت امیر علیه السلام فرمود: باید شش ماه روزه بگیرد به دلیل آیه شریفه توتی اکلها کل حین باذن ربها؛ میوه اش را در هر وقتی به فرمان پروردگارش می دهد و آن شش ماه است (346)

5- معنای شی ء

مردی به شی ء (چیزی) از مالش وصیت کرد، معنای شی ء را از امام سجاد - علیه السلام - پرسیدند، آن حضرت فرمود: شی ء در کتاب علی - علیه السلام - یک ششم است (347)

6- معنای سفله

مردی نزد عمر آمده و گفت: همسرم به من گفته سفله (فرومایه)، من به او گفته اگر سفله باشم تو طلاق هستی. عمر به وی گفت اگر دنباله رو افراد قصه گو و معرکه گیر هستی، و به دربار پادشاهان می روی سفله ای و زنت از تو جداست.
حضرت امیر - علیه السلام - به وی فرمود: اگر از آنچه که می گویی و یا در باره ات می گویند باکت نیست، سفله می باشی (348)