فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

3- معنای قدیم

مردی به آزاد نمودن غلامان قدیم خود وصیت کرد، وصی معنای قدیم را ندانست، آن را از حضرت امیر - علیه السلام - پرسش نمود. امام فرمود: هر غلامی که شش ماه در ملک او بوده باید آزاد شود، و این آیه را تلاوت فرمود: والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم ؛ برای ماه منزلها مقرر داشتیم (تا در آخر ماه) چون چوب خوشه خرمای خشکیده برگردد. و آب کش خرما پس از شش ماه از چیدن میوه اش باریک و خمیده می شود (345)

4- معنای حین

مردی نذر کرده بود حینی روزه بگیرد، حضرت امیر علیه السلام فرمود: باید شش ماه روزه بگیرد به دلیل آیه شریفه توتی اکلها کل حین باذن ربها؛ میوه اش را در هر وقتی به فرمان پروردگارش می دهد و آن شش ماه است (346)

5- معنای شی ء

مردی به شی ء (چیزی) از مالش وصیت کرد، معنای شی ء را از امام سجاد - علیه السلام - پرسیدند، آن حضرت فرمود: شی ء در کتاب علی - علیه السلام - یک ششم است (347)