فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

2- نشانه بلوغ پسر

حضرت امیر - علیه السلام - فرمود: پسر به حد بلوغ و تلقیح نمی رسد مگر هنگامی که پستانهایش گرد، و بوی زیر بغلش استشمام گردد (313)
اسکافی در نقض العثمانیه آورده: علی بن عبدالله بن عباس از پسرش یازده سال بزرگتر بوده (314). و نیز ابن قتیبه در معارف آورده: عمروبن عاص از پسرش عبدالله دوازده سال بزرگتر بوده است. (315)

3- رشد کودک

علی - علیه السلام - فرمود: نوزاد سالی چهار انگشت به انگشان خودش رشد می کند (316)

4 حیوان تخم گذار و بچه زا

حضرت امیر - علیه السلام - فرمود: هر حیوانی که گوشهایش پنهان باشد تخم گذار است، و هر حیوانی که گوشهایش ظاهر باشد بچه زاست (317)