فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

8- مدت خواب اصحاب کهف

مردی یهودی از امیرالمومنین - علیه السلام - از مقدار خواب اصحاب کهف پرسش نمود. امام - علیه السلام - بر طبق آیه شریفه قرآن: ولبثوا فی کهفهم ثلاثماه سنین و ازدادوا تسعا؛ (275) و آنها در کهف کوه سیصد سال، نه سال هم زیادتر درنگ کردند، به او پاسخ داد.
یهودی گفت: ما در کتاب آسمانیمان سیصد سال یافته ایم.
امام - علیه السلام - فرمود: سال شما شمسی است، و از ما قمری است. (276)
مولف: گفته شده که سال شمسی نزد یهودی 365 روز می باشد بنابراین در سیصد سال شمسی نه سال قمری اضافه می شود بدون کم و زیاد. و نیز اخباری در این باب از عترت طاهرین آن حضرت علیهم السلام وارد شده چنانچه از امام صادق - علیه السلام - نقل شده که آن حضرت درباره مردی که با دیگری قرارداد بسته بود چاهی به عمق ده قامت و اجرت ده درهم برایش حفر کند و آن مرد تنها به مقدار یک قامت حفر کرده خواست اجرت خود را بگیرد فرمود: ده درهم به پنجاه و پنج سهم تقسیم می شود، قامت اول یک سهم، قامت دوم دو سهم که به ضمیمه اول می شود سه سهم. قامت سوم سه سهم که به اضافه اول و دوم می شود شش سهم و... (277) و فلسفه این تقسیم این است که حفر زمین هر چه پایین تر رود دشوارتر می گردد و به نسبت دشواریش آن حضرت - علیه السلام - اجرتش را قسمت کرده است. آری، و اساس در علم فرائض و حساب نیز امیرالمومنین - علیه السلام - بوده و دوست و دشمن این دانش را از او فراگرفته اند، چنانچه در تاریخ طبری آمده که حارث همدانی از جمله شاگردان برجسته و ممتاز آن حضرت در علم فقه و فرائض و حساب بود و شعبی می گوید: من این دانش را نزد حارث شاگردی کرده ام.
فصل هفدهم
هیئت و نجوم

1- جو

هنگامی که حضرت امیر - علیه السلام - خواست به جنگ صفین رود، این دعا را که مشتمل بر چگونگی آفرینش آسمان و زمین و حکمت قرار دادن کوههاست انشاء فرمود: اللهم رب السقف المرفوع، والجو المکفوف، الذی جعلته مغیضا للیل والنهار....
بار خدایا! ای پروردگار آسمان بلند! و جو محفوظ از انتشار، که قرار داده ای آن (جو) را محل فرو رفتن شب و روز... (278)
شهرستانی در کتاب الهیئه والاسلام (279) آورده: منظور از جو مکفوف این است که جو با آن که به خودی خود اقتضای پراکندگی و انتشار دارد از آثار قدرت خدای تواناست که آن را در جای معینی نگهداری نموده است.
و نیز در شرح الذی جعلته مغیضا للیل و النهار می گوید: کلمه مغیض به معنای جائی است که آب را می مکد و آن را به خود جذب می نماید، و گویا آن حضرت (بطور استعاره) شب و روز را به معنای نور و تاریکی قرار داده و چنین فرموده: خدایا تو نور و ظلمت را در جو فرو برده ای و در اثر فرو رفتن نور در جو، شب به وجود آمده، و در اثر فرو رفتن تاریکی در جو روز پدید آمده است که آن حضرت چنین فرض نموده که هوا نور و ظلمت را مکیده و بلع می نماید و هم اکنون پس از گذشتن قرنهای زیادی دانشمندان علم هیئت به وسیله آلات مجهز طیف نما و یا اسپکترسکوپ دیده اند که جو بر اثر اقتضاء و احتیاجش مقداری از نور را می مکد و بقیه اش را برای ما بر می گرداند. و حقا که این کشف علمی هزار در از علم و اسرار فیزیکی به روی آنها گشوده است. و لیکن باب مدینه العلم مقصودم علی - علیه السلام - است. بنابر روایات صحیحه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هزار در از علم به او آموخته که از هر دری هزار در گشوده می شود، و بسا این فرمایشات معجزه آسا از آثار و فروع این درها بوده که دانشمند محقق از آنها هزار در کشف می کند، و به خدا سوگند که کسی که در سخنان نورانی آن حضرت - علیه السلام - دقت و تامل نماید، در صورتی که بر فنون فلسفه احاطه و تسلط داشته باشد چشمه هایی از حکمت و دانش به روی او می جوشد، و به صدق گفتار آن کسی که درباره آن حضرت - علیه السلام - گفته: کلام علی - علیه السلام - پائین تر از کلام خالق و برتر از کلام مخلوقین است پی می برد.

2- حرکت زمین

و نیز آن حضرت - علیه السلام - در ضمن خطبه 202 نهج البلاغه در بیان حکمت آفرینش کوهها می فرماید: ... فکسنت علی حرکتها من ان تمید باهلها، او تسیخ بحملها او تزول عن مواضعها...؛ ساکن شد زمین با حرکاتی که دارد از این که اهل خود را مضطرب کند، و یا آنان را فرو شود.
در کتاب الهیئه والاسلام آمده: این دو جمله از خطبه، دو دلیل روشن هستند بر حرکت انتقالی زمین، در صورتی که لفظ علی در فقره اول به معنای مع باشد (280) و معنای او تسیخ بحملها این است که وجود کوههای سنگین بر روی زمین سبب شده تا زمین اهل خود را فرو نبرد.
و در تفسیر او تزول عن مواضعها آورده: ظاهر این کلام این است که زمین دارای حرکاتی است در مدار خود؛ زیرا زمین بنابر آنچه که متاخرین قائلند دارای مواضع بی شماری است که همه در مدار معین در مقابل بروج دوازده گانه است پس بنابراین، تفسیر علی حرکتها تمام می شود با حرکت انتقالی سالیانه و این که کوهها و ریشه های کوهها حافظ هیئت اجزاء زمین هستند و مانع می شوند از تفرق و اضطراب زمین و برطرف شدنش از مواضع خاصه ای که در فلک مخصوصش دارد. دقت کنید، که آن حضرت برای زمین مواضعی معرفی نموده و پر واضح است که بنابر هیئت قدیم قائل به مرکزیت و سکون زمین بوده اند این فرمایش حکمت آمیز هرگز معنای صادقی نداشت؛ زیرا چیزی که ساکن باشد تنها یک موضع دارد نه مواضعی.