فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

2- سوالات ابن کوا

ابن کوا عرض کرد: یا امیرالمومنین! مرا خبر ده از بینای در شب و روز و بینای در روز و بینای در شب؟
امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: از چیزی بپرس که تو را به کار آید. و رها کن آنچه را که به دردت نمی خورد. و آنگاه به وی فرمود: بینای در شب و روز کسی است که به پیامبران گذشته ایمان داشته و پیامبر خاتم - صلی الله علیه و آله - را درک نموده و به او نیز ایمان آورده است. و بینای در روز، کسی است که به پیامبران سابق ایمان نداشته، و پیامبر خاتم را ادراک کرده و به او ایمان آورده است؛ و بینای در شب کسی است که به پیامبران سابق ایمان داشته و پیامبر خاتم - صلی الله علیه و آله - را درک نموده و به او ایمان نیاورده است (221)

3- سوالات یهودی

مردی یهودی از حضرت امیر - علیه السلام - پرسید؛ مرا آگاه کن از چیزی که برای خدا نیست و چیزی که نزد خدا نیست، و چیزی که خدا نمی داند.
آن حضرت - علیه السلام - به وی فرمود: آنچه را که خدا نمی داند گفتار شما یهود است که می گویید عزیر پسر خداست و خدا برای خود پسری سراغ ندارد.
و اما آنچه را که برای خدا نیست شریک است و آنچه که نزد خدا نیست ستم بر بندگان است.
یهودی گفت: گواهی می دهم که خدا یکتا و یگانه است، و محمد فرستاده اوست (222)

4- سوالات راس الجالوت

راس الجالوت از ابوبکر سوالاتی نمود، ابوبکر پاسخش را ندانست. او سوالاتش را از حضرت امیر - علیه السلام - پرسش نموده گفت: اصل و اساس تمام موجودات چیست؟
فرمود: آب است؛ زیرا خداوند می فرماید: وجعلنا من الماء کل شی ء حی؛ و قرار دادیم از آب هر موجود زنده را.
- کدام دو جماد بودند که سخن گفتند؟
- آسمان و زمین (223)
- آن دو چیز کدامند که زیاد می شوند و کم نمی گردند و مردم آنها را نمی بینند؟
- شب و روز.
- کدام آب بود که نه از زمین و نه از آسمان؟
- آبی بود که سلیمان برای بلقیس، فرستاد، که عرق اسبانی بود که در میدان تاخته بودند.
- چه چیز است که با نداشتن روح تنفس می کند؟
- الصبح اذا تنفس؛ (224) سوگند به صبح! آنگه که تنفس کند (طلوع نماید).
- چه چیز است که زیاد و کم می شود؟
- قرص ماه است.
- چه چیز است که نه زیاد می شود و نه کم؟
- دریاست.
- چه چیز است که کم می شود ولی زیاد نمی گردد؟
- عمر است (225)