فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

41- عدل و احسان

و نیز از آن حضرت - علیه السلام - از معنای آیه شریفه ان الله یامر بالعدل و الاحسان؛ خداوند دستور می دهد به دادگری و نیکوکاری پرسش نمودند؛ فرمود: مقصود از عدل، انصاف و میانه روی، و از احسان، لطف و مهربانی است (218)

42- عدل از جود برترست

از امیرالمومنین - علیه السلام - سوال شد؛ آیا جود برتر است یا عدل؟ فرمود: عدل سبب می شود که کارها بر جای خود قرار
گیرد، و جود سبب می شود که کارها بر جای خود نباشد، و عدل، همگان را نگه می دارد، و جود، تنها جنبه شخصی دارد؛ بنابراین عدل برتر است (219)

43- فصیح ترین مردم

از امیرالمومنین - علیه السلام - از فصیح ترین مردم پرسیدند؛ کسی است که هرگاه از او بپرسند پاسخ ساکت کننده بگوید.
آری، و از پاسخهای آن حضرت - علیه السلام - درباره توحید و صفات خداوند فن کلام و علم الهی پدید آمده، و از پاسخهایش پیرامون موضوعات دیگر سایر علوم از قبیل (علم تفسیر قرآن، نحو، فقه و... ) به وجود آمده است. و حق مطلب این بود که اخبار توحید در فصل جداگانه ای ایراد گردد. ولیکن تحت عناوین دیگری همه با هم مخلوط شد.
فصل دوازدهم
پاسخ پرسشهای لغزی