فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

34- معنای حنان و منان

از حضرت امیر - علیه السلام - معنای الحنان و المنان را پرسش نمودند؛ فرمود: حنان کسی است که می پذیرد کسانی را که از او اعتراض نموده اند.
و منان کسی است که بدون سوال به بخشش و عطا ابتدا می کند (211)

35- اختلاف سن دو برادر دوقلو

از امیرالمومنین - علیه السلام - پرسیدند، کدام دو برادر بوده اند که در یک روز به دنیا آمده و در یک روز وفات نموده و سن یکی از ایشان پنجاه سال و دیگری صد و پنجاه سال بود؟
فرمود: عزیر و عزره بوده اند که در یک روز به دنیا آمده و عزیر صد سال مرده بود و خداوند او را زنده کرد و پس از مدتی هر دو در یک روز وفات نمودند (212)

36- پسر بزرگتر از پدر!

از امیرالمومنین - علیه السلام - پرسیدند؛ کدام پسر بوده که از پدرش بزرگتر بوده است؟
فرمود: عزیر بوده که خداوند او را زنده کرد و در هنگامی که خودش چهل سال داشت و پسرش صد و ده سال (213).