فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

30- سوره هود

از امیرالمومنین - علیه السلام - پرسیدند؛ آیا در قرآن مجید سوره ای هست که بیان کننده اسم خودش باشد؟ فرمود: آری، سوره هود که خداوند در آن می فرماید: مامن دابه الا هو اخذ بناصیتها (203) زیرا وقتی که لفظ هو ناصیه یعنی حرف اول دابه را با خود بگیرد هود می شود (204)

31- هفت سوال

مردی نزد امیرالمومنین - علیه السلام - آمده و گفت: از هفتاد فرسنگ دور به اینجا آمده ام تا هفت سوال از شما بپرسم:

1- چه چیز از آسمان عظیم تر است؟