فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

24-ما ملک خداییم

امیرالمومنین - علیه السلام - شنید مردی می گفت: انا لله و انا الیه راجعون آن حضرت به وی فرمود: جمله انا لله اعترافی است به اینکه ما ملک خدائیم و جمله وانا الیه راجعون اقراری است بر این که ما نابود و هلاک خواهیم شد (194)

25- معنای قرء

زراره خدمت امام صادق علیه السلام - عرضه داشت: ربیعه الرای گفته قرء پاکی بین دو حیض است و زن مطلقه با سومین دفعه قاعدگی از عده خارج می شود. و ربیعه اظهار داشته که این رای از خودش می باشد.
امام صادق - علیه السلام - فرمود: دروغ گفته آن را از حضرت علی علیه السلام اخذ کرده است (195)

26- این احمقان!

جویریه بن مسهر می گوید: به دنبال امیرالمومنین علیه السلام می دویدم، امام - علیه السلام - متوجه من شده فرمود: هلاک نشدند این احمقان (خلفای دنیا پرست) مگر به واسطه صدای کفش متملقانی که به دنبالشان راه می روند، آنگاه فرمود: برای چه آمده ای؟
گفتم: آمده ام از شما معنای شرف و مروت و عقل را بپرسم.
امام - علیه السلام - فرمود: امام شرف؛ کسی که سلطان او را شریف بدارد با شرافت است. و اما مروت؛ عبارت است از آراستن معیشت و اصلاح زندگی. و اما عقل، پس کسی که از خدا بترسد و پرهیزکار باشد خردمند است (196)