فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

98- بین پدر و فرزند ربا نیست

امیرالمومنین - علیه السلام - می فرمود: بین پدر و فرزند ربا نیست، و نه بین مولا و بنده (163)

99- بی وفائی دنیا

در اغانی آورده: عبدالله بن ابی بکر به همسر خود عاتکه باغستانی بخشید تا پس از مرگ او ازدواج ننماید، پس هنگامی که عبدالله بر اثر تیری که در طائف به او رسید از دنیا رفت، عمر عاتکه را خواستگاری کرد عاتکه جریان را به عمر گفت، عمر به او گفت: حکم مسأله را بپرس، عاتکه از علی - علیه السلام - سوال کرد، آن حضرت به او فرمود: باغستان را به اهلش برگردان و ازدواج نما؛ عاتکه چنین کرد و با عمر ازدواج نمود (164)

100- نوعی قصاص

امام صادق - علیه السلام - از کتاب علی - علیه السلام - نقل کرده که اگر کسی فرج زن خود را ببرد! مرد دیه آن را ضامن است، و اگر از پرداخت دیه امتناع ورزد، در صورتی که زن بخواهد، همان جنایت از مرد قصاص می شود (165)
فصل یازدهم
پاسخ پرسش های دشوار