فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

97- قصاص تنها با آهن

امیرالمومنین - علیه السلام - می فرمود: قصاص تنها به وسیله آهن انجام می شود (162)(مانند شمشیر و کارد و نیزه... )

98- بین پدر و فرزند ربا نیست

امیرالمومنین - علیه السلام - می فرمود: بین پدر و فرزند ربا نیست، و نه بین مولا و بنده (163)

99- بی وفائی دنیا

در اغانی آورده: عبدالله بن ابی بکر به همسر خود عاتکه باغستانی بخشید تا پس از مرگ او ازدواج ننماید، پس هنگامی که عبدالله بر اثر تیری که در طائف به او رسید از دنیا رفت، عمر عاتکه را خواستگاری کرد عاتکه جریان را به عمر گفت، عمر به او گفت: حکم مسأله را بپرس، عاتکه از علی - علیه السلام - سوال کرد، آن حضرت به او فرمود: باغستان را به اهلش برگردان و ازدواج نما؛ عاتکه چنین کرد و با عمر ازدواج نمود (164)