فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

96- تقسیم ترکه میت

امیرالمومنین - علیه السلام - می فرمود: بدهکاری میت پیش از وصیت ادا می شود، و وصیت بعد از ادای قرض و آنگاه میراث بعد از وصیت است (161)

97- قصاص تنها با آهن

امیرالمومنین - علیه السلام - می فرمود: قصاص تنها به وسیله آهن انجام می شود (162)(مانند شمشیر و کارد و نیزه... )

98- بین پدر و فرزند ربا نیست

امیرالمومنین - علیه السلام - می فرمود: بین پدر و فرزند ربا نیست، و نه بین مولا و بنده (163)