فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

93- قربانی پسر!

مردی نزد امیرالمومنین - علیه السلام - آمده گفت: نذر کرده ام که اگر مرتکب فلان عمل بشوم پسرم را نزد مقام ابراهیم قربانی کنم، و حالا آن عمل را انجام داده ام تکلیفم چیست؟
حضرت امیر - علیه السلام - فرمود: به جای پسرت قوچ فربهی بکش و گوشتش را بر مستمندان تقسیم کن (158)

94- دقت در آزمایش

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: در روز ابری، چشم (به منظور تعیین ارش جنایت) آزمایش نمی شود (159)

95- مردم همه آزادند...

حمران بن اعین می گوید: از امام محمد باقر - علیه السلام - پرسیدم؛ دخترکی نابالغ همراه مرد و زنی بوده مرد ادعا می کرده کنیز اوست، و زن ادعا می کرده دختر اوست؟
امام - علیه السلام - فرمود: علی - علیه السلام - در مثل چنین قضیه ای فرموده: مردم همه آزادند مگر آن کسی که خودش به بردگیش اقرار نموده در حالی که بالغ باشد(160)