فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

92- حیوان موطوئه

از امیرالمومنین - علیه السلام - از حکم حیوانی که با او آمیزش شده پرسش نمودند آن حضرت - علیه السلام - فرمود: گوشت و شیرش هر دو حرام است

93- قربانی پسر!

مردی نزد امیرالمومنین - علیه السلام - آمده گفت: نذر کرده ام که اگر مرتکب فلان عمل بشوم پسرم را نزد مقام ابراهیم قربانی کنم، و حالا آن عمل را انجام داده ام تکلیفم چیست؟
حضرت امیر - علیه السلام - فرمود: به جای پسرت قوچ فربهی بکش و گوشتش را بر مستمندان تقسیم کن (158)

94- دقت در آزمایش

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: در روز ابری، چشم (به منظور تعیین ارش جنایت) آزمایش نمی شود (159)