فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

91- استدلال به عمل علی (ع)

مردی از امام صادق - علیه السلام - پرسید؛ زنی که شوهرش مرده کجا باید عده بگیرد؛ در خانه شوهرش یا هر جا که باشد؟
امام - علیه السلام - فرمود: هر جا که بخواهد می تواند؛ زیرا علی پس از مرگ شوهر ام کلثوم، دست دختر را گرفته و به خانه آورد (157)

92- حیوان موطوئه

از امیرالمومنین - علیه السلام - از حکم حیوانی که با او آمیزش شده پرسش نمودند آن حضرت - علیه السلام - فرمود: گوشت و شیرش هر دو حرام است

93- قربانی پسر!

مردی نزد امیرالمومنین - علیه السلام - آمده گفت: نذر کرده ام که اگر مرتکب فلان عمل بشوم پسرم را نزد مقام ابراهیم قربانی کنم، و حالا آن عمل را انجام داده ام تکلیفم چیست؟
حضرت امیر - علیه السلام - فرمود: به جای پسرت قوچ فربهی بکش و گوشتش را بر مستمندان تقسیم کن (158)