فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

90- دیه گره های انگشتان

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: دیه هر گره از انگشتان یک سوم تمام دیه آن انگشت است، بجز انگشت ابهام که دیه یک گره آن نصف تمام دیه اش می باشد؛ زیرا انگشت ابهام دو گره دارد(156)

91- استدلال به عمل علی (ع)

مردی از امام صادق - علیه السلام - پرسید؛ زنی که شوهرش مرده کجا باید عده بگیرد؛ در خانه شوهرش یا هر جا که باشد؟
امام - علیه السلام - فرمود: هر جا که بخواهد می تواند؛ زیرا علی پس از مرگ شوهر ام کلثوم، دست دختر را گرفته و به خانه آورد (157)

92- حیوان موطوئه

از امیرالمومنین - علیه السلام - از حکم حیوانی که با او آمیزش شده پرسش نمودند آن حضرت - علیه السلام - فرمود: گوشت و شیرش هر دو حرام است