فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

89- سوختن با آبگوشت

مردی با ریختن دیگی پر از آبگوشت داغ سر مردی را سوزاند به طوری که موی سرش ریخت. نزاع به نزد امیرالمومنین - علیه السلام - بردند. آن حضرت - علیه السلام - مرد جانی را تا یک سال حبس کرد ولی موی سر مجنی علیه نروئید، پس فرمود: جانی دیه سرش را به او بپردازد(155)

90- دیه گره های انگشتان

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: دیه هر گره از انگشتان یک سوم تمام دیه آن انگشت است، بجز انگشت ابهام که دیه یک گره آن نصف تمام دیه اش می باشد؛ زیرا انگشت ابهام دو گره دارد(156)

91- استدلال به عمل علی (ع)

مردی از امام صادق - علیه السلام - پرسید؛ زنی که شوهرش مرده کجا باید عده بگیرد؛ در خانه شوهرش یا هر جا که باشد؟
امام - علیه السلام - فرمود: هر جا که بخواهد می تواند؛ زیرا علی پس از مرگ شوهر ام کلثوم، دست دختر را گرفته و به خانه آورد (157)