فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

79- هتاکی

مردی به مرد دیگر گفت: ای پسر شخص دیوانه!
مرد در پاسخش گفت: خودت پسر شخص دیوانه ای!
علی - علیه السلام - به مرد اول فرمود: بیست تازیانه به دیگر بزند و در حالی که مرد مشغول تازیانه زدن بود فرمود: می دانم که این ضارب نیز خودش به همین اندازه تازیانه می خورد. و چون تمام شد آن حضرت تازیانه را به دست دومی داده و او هم بیست تازیانه به اولی زد (143)

80- فروختن صید ماهی

حضرت امیر - علیه السلام - از فروختن دام صیاد به این ترتیب که خریدار به صیاد بگوید: دامت را برایم بینداز هر چه صید کرد برای من باشد به فلان مبلغ، جلوگیری کرد (144)

81- نذری در طواف

علی - علیه السلام - درباره زنی که نذر کرده بود بر روی چهار دست و پا به دور خانه کعبه طواف کند، فرمود: باید چهارده دور طواف کند. هفت مرتبه برای دستهایش و هفت مرتبه برای پاهایش (145)