فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

74- این هم دزدی است

حضرت امیر - علیه السلام - درباره دو نفر که همدیگر را فروخته و فرار می کردند و این عمل را کسب خود قرار داده بودند، فرمود: باید دستشان قطع گردد؛ زیرا آنان هم خود را دزدیده اند و هم اموال مردم را (138)

75- گواهی یهود

هنگامی که امیرالمومنین - علیه السلام - خطبه شقشقیه را می خواند مردی نزد آن حضرت آمده و مسائلی سوال کرد، از جمله پرسید؛ دو نفر یهودی بر اسلام یهودی دیگر گواهی داده اند، آیا گواهی آنان پذیرفته می شود؟
آن حضرت - علیه السلام - فرمود: نه؛ زیرا یهودیان کلام خدا را تغییر داده و گواهی دروغ می دهند (139)

76- گواهی نصاری

و نیز پرسید؛ آیا گواهی دو نفر نصرانی بر اسلام یک نفر مجوسی پذیرفته می شود؟
آن حضرت فرمود: آری؛ زیرا خداوند در قرآن مجید می فرماید: (( ولتجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصاری و می یابی نزدیکترین مردم را از نظر دوستی با اهل ایمان، کسانی که گفته اند مائیم ترسایان، برای این که بعضی از آنان کشیشان و صومعه نشینانند و آنها از عبادت خدا تکبر نمی کنند.
و کسی که از عبادت خدا تکبر نمی ورزد گواهی دروغ نخواهد داد(140)