فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

69- حریم

منصور بن حازم می گوید: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند از سایبانی که با چوب یا نی درست شده و بین دو خانه قرار دارد مال کدام خانه است؟
امام صادق - علیه السلام - فرمود: امیرالمومنین فرموده آن سایبان ملک صاحب خانه ای است که ریسمان به طرف خانه او می باشد (133)

70- خطای بنی امیه

امام صادق - علیه السلام - می فرمود: علی - علیه السلام - اجازه نمی داد پرونده ای که تحت رسیدگی یک قاضی بود به قاضی دیگر تسلیم شود تا این که بنی امیه بر سر کار آمده و با وجود بینه آن را اجازه دادند (134)

71- تازیانه دو سر

ولید بن عقبه شراب نوشید، چند نفر نزد عثمان بر آن گواهی دادند. عثمان حکمش را ندانست از حضرت امیر علیه السلام خواست تا در آن باره حکم کند آن حضرت - علیه السلام - با تازیانه دو سر چهل ضربه بر بدن ولید بنواخت (135).