فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

68- ضمانت غلام و کودک عاریه

حضرت امیر - علیه السلام - فرمود: هر کس غلامی را که ملک چند نفر است عاریه بگیرد و معیوب شود ضامن او می باشد. و هر کس کودک آزادی را عاریه بگیرد و سلامتیش را از دست دهد او را ضامن است (132)

69- حریم

منصور بن حازم می گوید: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند از سایبانی که با چوب یا نی درست شده و بین دو خانه قرار دارد مال کدام خانه است؟
امام صادق - علیه السلام - فرمود: امیرالمومنین فرموده آن سایبان ملک صاحب خانه ای است که ریسمان به طرف خانه او می باشد (133)

70- خطای بنی امیه

امام صادق - علیه السلام - می فرمود: علی - علیه السلام - اجازه نمی داد پرونده ای که تحت رسیدگی یک قاضی بود به قاضی دیگر تسلیم شود تا این که بنی امیه بر سر کار آمده و با وجود بینه آن را اجازه دادند (134)