فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

61- اجرای سه حد

حضرت امیر - علیه السلام - مردی را که مرتکب قتلی شده و شراب نوشیده و دزدی کرده بود، نخست هشتاد تازیانه برای میگساریش به او زد و دستش را برای دزدیش قطع نمود، و در قصاص قتلی که مرتکب شده بود او را به قتل رساند (125).

62- در جنایتهای استخوانی قصاص نیست

مردی مرد دیگر را نزد امیرالمومنین - علیه السلام - برد و گفت: این مرد به من تهمت زنا زده و گواهی بر این ادعا نداشت، مرد انکار می کرد، مرد اول گفت: یا امیرالمومنین! حالا که انکار می کند پس او را قسم دهید که به من تهمت نزده است، آن حضرت - علیه السلام - فرمود: در حد سوگند نیست (و با نبودن گواه حد ساقط می شود) و نیز فرمود: در جنایتهای استخوانی قصاص نیست (126).

63- قصاص از اشتباه قنبر

حضرت امیرالمومنین - علیه السلام - به قنبر دستور داد مردی را حد بزند، قنبر اشتباها سه تازیانه زیادتر زد. علی - علیه السلام - سه تازیانه زیادی را از او قصاص گرفت (127).