فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

55- اشتباه در قطع دست

امیرالمومنین - علیه السلام - دستور داد دست مردی را که دزدی کرده بود قطع کنند. آن مرد دست چپ خود را جلو آورده ماموران به خیال این که دست راست اوست آن را قطع کردند، و چون معلوم گردید، از علی - علیه السلام - اجازه خواستند تا دست راستش را نیز قطع کنند. آن حضرت - علیه السلام - فرمود: نه، چون دست چپش را بریده اید (119)

56- دزدی از غنائم

گروهی نزد حضرت امیر - علیه السلام - آمده و گفتند: مردی کلاهخودی از غنائم جنگی سرقت کرده، دستش را قطع کنید. امام - علیه السلام - فرمود: دستش را قطع نمی کنم؛ زیرا در مال شریک بوده است (120)

57- بریدن دست سارق

حضرت امیر - علیه السلام - فرمود: اگر دزدی را در میان خانه دستگیر کنند در حالی که اموالی هم جمع کرده دستش قطع نمی شود. و هنگامی دستش را می برند که اموال را از خانه بیرون برده باشد (121).