فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

53- مسلمان محترم است

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: در سرزمین دشمن به مسلمانان حد زده نمی شود(117).

54- در اجرای حد هیچ انتظاری نیست

سه نفر نزد حضرت امیر - علیه السلام - بر زنای مردی گواهی دادند، آن حضرت به آنان فرمود: چهارمی شما کجاست؟ گفتند: الان می آید. آن حضرت - علیه السلام - دستور داد هر سه نفر را حد بزنند و فرمود: در اجرای حد، یک ساعت هم انتظاری نیست (118).

55- اشتباه در قطع دست

امیرالمومنین - علیه السلام - دستور داد دست مردی را که دزدی کرده بود قطع کنند. آن مرد دست چپ خود را جلو آورده ماموران به خیال این که دست راست اوست آن را قطع کردند، و چون معلوم گردید، از علی - علیه السلام - اجازه خواستند تا دست راستش را نیز قطع کنند. آن حضرت - علیه السلام - فرمود: نه، چون دست چپش را بریده اید (119)