فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

52- حد زنا و تهمت

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: اگر از زن زناکار بپرسند چه کسی با تو زنا کرده و او شخص معینی را نام ببرد مستحق دو حد می شود؛ حد زنا و حد افتراء (116).

53- مسلمان محترم است

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: در سرزمین دشمن به مسلمانان حد زده نمی شود(117).

54- در اجرای حد هیچ انتظاری نیست

سه نفر نزد حضرت امیر - علیه السلام - بر زنای مردی گواهی دادند، آن حضرت به آنان فرمود: چهارمی شما کجاست؟ گفتند: الان می آید. آن حضرت - علیه السلام - دستور داد هر سه نفر را حد بزنند و فرمود: در اجرای حد، یک ساعت هم انتظاری نیست (118).