فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

44- علی (ع) بر خلاف تو حکم کرده!

ابن ابی لیلی در مسجد قضاوت می کرد، از او پرسیدند؛ مردی اراضی خود را در مدتی غیر معین به شخصی واگذار نموده و به همان حال مرده است.
ابن ابی لیلی گفت: چون مدتش را معین نکرده زمین و منافعش به همان شخص اختصاص دارد و به ورثه مالک منتقل نمی شود. اتفاقا محمد بن قیس در آنجا حضور داشت، پس به ابن ابی لیلی گفت: اما علی بن ابیطالب در همین مسجد برخلاف تو حکم کرده است.
ابن ابی لیلی گفت: از کجا می دانی؟
گفت: از امام محمد باقر - علیه السلام - شنیدم که فرمود: علی زمین هایی را که بر غیر ورثه حبس شده بود به ورثه رد می کرد (108).

45- آزادی از ثلث

حضرت امیر - علیه السلام - درباره غلام یا کنیزی که مولایش به او گفته بود: تو بعد از وفات من آزاد هستی می فرمود: باید از ثلث آزاد شود (109).

46- مستحقین دیه مقتول

حضرت امیر - علیه السلام - فرمود: دیه مقتول بر تمام ورثه به غیر از برادران و خواهران مادری تقسیم می شود (110).