فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

41- اشتباه در تعیین دزد

دو نفر نزد حضرت امیر - علیه السلام - به دزدی مردی گواهی دادند، آن حضرت طبق گواهی ایشان دست آن مرد را قطع کرد، پس از مدتی باز همان دو شاهد شخص دیگری را نزد آن حضرت آورده و گفتند: این دزد است و ما در تعیین مرد اول اشتباه کرده بودیم. امام - علیه السلام - گواهی آنان را نپذیرفت و فرمود: نصف دیه را نیز به مرد اول غرامت دهند (105).

42- پیشرو حاجیان

حضرت امیر، گواهی پیشرو حاجیان را نمی پذیرفت (106).

43- گواهی دزد توبه کار

مردی که یک دست و یک پایش در اثر دزدی قطع شده بود و دانستند که توبه کرده است، نزد امیرالمومنین - علیه السلام - بر انجام واقعه ای گواهی داد، آن حضرت گواهیش را پذیرفت (107).