فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

25- تدلیس

زنی پیس اندام را ولیش تدلیس کرده و به مردی تزویج نمود.امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: چون مرد با زن همبستر شده باید مهرش را به او بپردازد، و ولی آن زن که سبب تدلیس شده باید مهر را به شوهر غرامت دهد و سپس فرمود: اگر مردی از عیب زنی مطلع نباشد و او را به عقد در آورد مهر به عهده خود زن می باشد (86)

26- فسخ عقد

زنی آزاد را ندانسته به غلامی تزویج نمودند، زن خیال می کرد شوهرش نیز آزاد است، امیر المومنین - علیه السلام - فرمود: زن اگر بخواهد می تواند از شوهر جدا شود (87)

27- حکم عنین

امیر المومنین - علیه السلام - فرمود: اگر مردی تنها یک بار با زنش مباشرت کند و سپس عنین شود، اختیار فسخ زن از بین می رود (88)