فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

23- پاک کردن حیوان نجاست خوار

امیر المومنین - علیه السلام - درباره پاک شدن حیوان حلال گوشتی که نجاستخوار شده، فرمود: مرغ نجاستخوار سه روز، مرغابی پنج روز، گوسفند ده روز، گاو بیست روز و شتر چهل روز باید غذای پاک بخورند و اگر پیش از این مدت آنها را ذبح کنند گوشتشان حرام است (84)

24- کشتن سریع

گروهی گاو سرکشی را با شمشیر کشته و در همان حال نام خدا را بر زبان جای کرده، نزد امیر المومنین - علیه السلام - آمده و از حکم گوشت آن پرسش نمود
آن حضرت - علیه السلام - فرمود: این هم یک نوع کشتن سریع تند است و گوشتش حلال می باشد (85)

25- تدلیس

زنی پیس اندام را ولیش تدلیس کرده و به مردی تزویج نمود.امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: چون مرد با زن همبستر شده باید مهرش را به او بپردازد، و ولی آن زن که سبب تدلیس شده باید مهر را به شوهر غرامت دهد و سپس فرمود: اگر مردی از عیب زنی مطلع نباشد و او را به عقد در آورد مهر به عهده خود زن می باشد (86)