فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

3- مخالفت مغرضانه

کنیزی که با مولای خود قرار داد مکاتبه بسته و 4/3 او آزاد شده بود زنا کرد، او را نزد عثمان بردند و بر زنایش گواهی دادند. عثمان در کیفیت حد او درمانده گردید مسأله را از امیرالمومنین پرسش نمود. آن حضرت فرمود: تازیانه هایی که به او زده می شود باید به نسبت آزادی و بردگیش تقسیم شود. عثمان همین مسأله را از زید بن ثابت نیز پرسید.
زید گفت: کنیز را به حساب بردگی تازیانه می زنند. امیرالمومنین به زید فرمود: چرا به حساب مردگان تازیانه زنند با این که 4/3 او آزاد شده است؟ و حالا که می خواهند به یک ترتیب او را تازیانه زنند چرا به حساب آزادها تازیانه نزنند که آن بیشتر است؟
زید گفت: اگر چنین باشد پس در مورد ارث نیز باید سهم آزاد ببرد.
امام - علیه السلام - به او فرمود: آری همین طور است. زید پاسخی نداشت، ولی عثمان طبق گفته زید حکم کرد با این که حجت بر او تمام و حقیقت آشکار شده بود (63)

4- بازی دو کودک

در زمان خلافت امیرالمومنین - علیه السلام - دو کودک سرگرم بازی بودند یکی از آنان چوبدستی تیز خود را پرتاب نموده دندان همبازی خود را شکست. ماجرا نزد حضرت امیر - علیه السلام - مطرح گردید. کودک زننده گواه آورد که به هنگام پرتاب اعلام خطر کرده است. امام - علیه السلام - قصاص را از او برداشت و فرمود: کسی که در موقع ورود خطر اعلام کند معذور است (64).

5- وصیت به ثلث

مردی که به ثلث، وصیت کرده بود بطور خطا کشته شد. امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: 3/1 خونبهایش نیز جزء وصیتش می باشد(65)