فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

5- اتهام به زنا

دختری را که به زنا متهم بود نزد امیرالمومنین علیه السلام آوردند، آن حضرت به چند زن دستور داد دختر را معاینه کنند. آنان پس از رسیدگی گفتند: وی باکره است.
امام - علیه السلام - فرمود: من هرگز بر دختر باکره حد زنا جاری نمی کنم. و آن حضرت گواهی زنان را در مثل چنین مواردی کافی می دانست (51).

6- اجبار به زنا

مرد و زنی را که زنا کرده بودند نزد امیرالمومنین علیه السلام آوردند زن سوگند یاد می کرد که مرد او را بر آن عمل مجبور ساخته است، آن حضرت علیه السلام ادعایش را پذیرفت و حد را از او برداشت.
امام باقر - علیه السلام - ناقل حدیث می فرماید: اگر از قضاوت این زمان چنین قضیه ای را بپرسند می گویند: ادعای زن پذیرفته نیست. (52)

7- بر سه دسته تکلیفی نیست

زن دیوانه آبستنی را که زنا داده بود نزد عمر آوردند، عمر دستور داد او را سنگسار کنند، امیرالمومنین - علیه السلام - به عمر فرمود: آیا از رسول خدا صلی الله علیه و آله نشنیدی که فرمود: بر سه دسته تکلیفی نیست 1- دیوانه تا عاقل شود (53)...