فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

1- پدر و مادر سیاه و فرزند سفید!

مردی همسرش را نزد عمر برده و گفت: خودم و این زنم سیاه هستیم و او پسری سفید زاییده است.
عمر به مجلسیان گفت: نظر شما در این قضیه چیست؟
گفتند: زن باید سنگسار شود؛ زیرا او و شوهرش سیاهند و فرزندشان سفید. عمر دستور داد زن را سنگسار کنند، ماموران زن را به جهت سنگسار می بردند در بین راه امیرالمومنین - علیه السلام - به آنان برخورد نموده و به زن و شوهر فرمود: مطلب شما چیست؟ آنان قصه خود را بیان داشتند.
آن حضرت - علیه السلام - به مرد رو کرده و فرمود: آیا زنت را متهم می سازی؟
گفت: نه.
فرمود: آیا در حال قاعدگی با او همبستر شده ای؟
گفت: آری، یک شب ادعا می کرد که قاعده است و من گمان می کردم به جهت سرما عذر می آورد پس با او همبستر شدم.
آن حضرت - علیه السلام - به زن رو کرده و فرمود: آیا شوهرت در آنحال با تو نزدیکی کرده است؟ گفت: آری.
پس علی - علیه السلام - به آنان فرمود: برگردید که این فرزند پسر شماست و علت سفید شدنش این است که خون حیض بر نطفه غلبه کرده است و وقتی که بزرگ شود سیاه می گردد، و طبق فرموده آن حضرت پس از بزرگ شدن سیاه گردید (45).

2- فرزند از توست

مردی نزد حضرت امیر - علیه السلام - آمده گفت: یا امیرالمومنین! من همیشه به هنگام آمیزش با همسرم عزل می کرده ام و اکنون می بینم او آبستن شده است.
آن حضرت - علیه السلام - به وی فرمود: تو را به خدا سوگند می دهم آیا هیچ برایت اتفاق افتاده که پس از آمیزش اول بدون این که بول کنی مجددا با او آمیزش نموده باشی؟
گفت: آری، چنین شده است.
امام - علیه السلام - به او فرمود: فرزند از خودت می باشد (46)

3- استدلال به قرآن

هنگامی که هیثم از بعض غزوات به خانه خود بازگشت، پس از شش ماه تمام زنش فرزندی به دنیا آورد. هیثم فرزند را از خود ندانسته وی را نزد عمر برد و قصه را برایش بیان داشت. عمر دستور داد زن را سنگسار کنند. اتفاقا پیش از آن که او را سنگسار کنند، امیرالمومنین - علیه السلام - او را دید و از قضیه باخبر گردید، پس به عمر فرمود: باید بگویی زن راست می گوید؛ زیرا خداوند در قرآن می فرماید: و حمله و فصاله ثلاثون شهرا؛ (47) مدت حمل و از شیر گرفتن فرزند، سی ماه است
و در آیه دیگر می فرماید: والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین؛ (48) مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر می دهند.
و وقتی که بیست و چهار ماه دوران شیر دادن از سی ماه کم شود شش ماه می ماند که کمترین دوران حاملگی است.
عمر گفت: اگر علی نبود عمر به هلاکت می رسید و زن را آزاد نمود(49).