فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

دوران خلافت مامون و ذکر نام اولاد ابوطالب که در دوران خلافت مامون کشته و یا مسموم گشتند:

70

محمد بن محمد بن زید (399)

ابن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب
مادرش فاطمه، دختر علی بن جعفر بن اسحاق بن علی بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب بود، و محمد بن زید کسی است که در ایام خروج ابوالسرایا خروج کرد. و چون ما شرح حال کسانی را که در ایام خروج ابوالسرایا و خروج محمد بن ابراهیم به قتل رسیدند همه را یکجا نقل کرده ایم، از این رو شرح حال محمد بن محمد بن زید را نیز بدانجا موکول می داریم و برای اینکه داستان آنها به هم نخورد از ذکر آن در اینجا خودداری می کنیم.