فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

7

علی بن الحسین (علی اکبر)

کنیه اش ابوالحسن، مادرش لیلی دختر ابی مرة بن مسعود ثقفی، و مادر لیلی میمونه دختر ابوسفیان بود، و مادر میمونه دختر ابی العاص بن امیه بوده است. علی اکبر نخستین کسی بود که از بنی هاشم در معرکه کربلا به شهادت رسید.
محمد بن محمد بن سلیمان به سندش از مغیره برای من حدیث کرد که روزی معاویه به اطرافیان خود گفت: چه کسی در این زمان سزاوارتر به خلافت است؟ گفتند، تو معاویه گفت: نه سزاوارترین مردم به خلافت علی بن الحسین است که جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله است و در او گرد آمده شجاعت بنی هاشم، سخاوت بنی امیه، زیبائی قبیله ثقیف.
یحیی بن حسن علوی و دیگر از طالبین گفته اند: آن علی بن الحسین که در کربلا کشته شد مادرش کنیزی بود. ام ولد و آنکه مادرش لیلی بود فرزند دیگر حضرت بود و او جد یحیی بن الحسن و سایر کسانی است که نسبشان به حسین بن علی علیه السلام می رسد.
در مدح علی بن الحسین اشعار زیر را گفته اند:
لم تر عین نظرت مثله - من محتف یمشی و من ناعل
یغلی بنی ء اللحم حتی اذا - انضج لم یغل علی الاکل
کان اذا شبت له ناره - یوقدها بالشرف القابل
کمیما یراها بائس مرمل - او فرد حی لیس بالاهل
اعنی ابن لیلی ذا السدی و الندی - اعنی ابن بنت احسب الفاضل
لا یوثر الدنیا علی دینه - و لا یبیع الحق بالباطل
1. هیچ دیده ای مانند او را در میان پابرهنگان و کسانی که کفش به پا دارند ندیده اند.
2. گوشت نیم پخته را قبل از حضور میهمان نیک می پزد تا پخته گردد و برای خوردن گران و گلوگیر نباشد و نیز در حضور میهمان نجوشد تا وی به انتظار بنشیند.
3. هر گاه برای راهنمایی گذر کنندگان آتشی برافرزود در مرتفعترین نقاط یا آشکارا می افروزد و روشن می کند ( عرب را رسم بود که در بیابان در اطراف خیمه خویش برای راهنمایی مهمانان آتشی بر می افروختند و مهمانان را از دور راهنمایی می شدند.)
4. تا هر مستمند بینوایی و یا در از عشیره و درمانده ای آن را ببیند ( و خود را بدو برساند و در سایه کرم و خانه جودش به آسایش زندگی کند).
5. مقصود من از همه اینها فرزند لیلی آن صاحب جود و کرم است، یعنی فرزند زنی پاک نهاد و گرانمایه و که حسب او برترین حسب هاست.
6. آن کس که دنیا را بر دین خویش مقدم ندارد و حق را به باطل نفروشد.
علی بن الحسین در زمان خلافت عثمان به دنیا آمد، و او از جدش علی بن ابیطالب علیه السلام و عایشه نقل کرده که چون ذکر آنها از وضع تدوین این کتاب خارج بود، صرف نظر کردیم.

8